Aktuellt

Föreningen upphört den 12 mars 2011

SVIFF:s årsmöte beslöt att lägga ner föreningen i enlighet med en motion som hade lämnats in och som motiverade nedläggningen med att numera är behovet av en egen förening mindre motiverat och att medlemmarna har haft svårt att vara aktiva en längre tid.

Medlemmarna i SVIFF blir automatiskt medlemmar i Immigrant-institutet och man bjuder också andra författare att ansluta sig till Immigrant-institutet, som kommer att fortsätta med en del av den verksamhet som SVIFF bedrivit, bla. författarlexikonet och kulturella program.
Även denna sida kommer att finnas kvar för att lämna författarinformation.

Bankgirokonto 490-6012. Medlemsavgiften är 200 kr.


Årsmöte 2011

SVIFF:s årsmöte 2011 är den 12 mars kl 13.00 i Invandrarnas Hus, Borås.
Alla medlemmar välkomna!

Styrelse 2010

Ordförande Ania Monahof
sekreterare Miguel Benito
ledamöter: Sain Sucha, Sirwan Karvani, Henrik Tandefelt och Hillevi Furtenback
suppleanter: Ritva Laitinen och Istvan Gyoni