Länkar

Länkar av intresse för författare:

Domänen "immi.se" är en portal med över 9.000 länkar varav länkarna nedan är bara ett litet urval.

  • Lexikon över mer än 1350 invandrade författare
  • Immigrant-institutets kultursida
  • Lista över invandrarorganisationer i Sverige
  • Sveriges författarfond


    Litterära texter:
  • poesi
  • prosa