Hem

SVIFF, från 1974 till fram till mars 2006 med namnet Sveriges invandrarförfattares förbund, grundades den 12 oktober 1974 i Mullsjö. Grundarna var Karl H Bolay, Martin Allwood, Miguel Benito och Charles Richards.

Föreningen har varit politiskt obundet och företrätt alla invandrade författares gemensamma intressen i Sverige under de år som föreningen verkat aktivt.

Vid SVIFF:s åsmöte den 12 mars 2011 beslöts att upplösa föreningen och att medlemmarna ansluts till Immigrant-institutet. Föreningslivet har radikalt förändrats den senaste tiden, samtidigt som målen för SVIFF vid dess bildande har blivit uppfyllda. En ny verksamhetsform tar vid genom anslutningen som grupp till Immigrant-institutet.

En särskild samling av invandrarförfattarnas verk finns i Immigrant-institutets bibliotek. Genom denna samling har ett omfattande bibliografiskt arbete ägt rum där över 1500 invandrade författare från ett 100-tal länder presenteras.

Klicka här för en förteckning över invandrade författare i Sverige alfabetiskt och efter ursprungsland.


Immigrant-institutet kommer framöver att verka för SVIFF:s verksamhetsområden:

  • Medverkan vid kulturella program och i skolorna.
  • Att efter förmåga bistå författarna med juridisk hjälp.
  • konsultverksamhet.
  • Att verka för att en rättvis andel av det statliga anslaget till litteraturen tillkommer invandrade författare .
  • Rådgivning angående tillgängliga stipendier.
  • Att upprätta en förteckning över invandrade författare.

Medlemsavgiften i Immigrant-institutet är 200 kr per år.